Proiect pentru reclasificarea localităților din România. Giurgiu poate deveni „municipiu pol județean principal cu potențial transnațional”

hartaGuvernul intenționează să reclasifice orașele și comunele în mai multe categorii în funcție de câțiva parametri ce iau în calcul noile realități sociale. Proiectul prevede o măsură cu mare impact social, administrativ și politic: localitățile cu scăderi accentuate de populație să fie unificate cu altele din cadrul ariilor funcționale, la inițiativa autorităților locale. Dacă până la sfârșitul anului 2025, comunele vizate nu ating anumiți indicatori, ele vor fi unificate cu altele învecinate, la inițiativa guvernului. Documentul arată că 17 oraşe, printre care și Giurgiu, vor fi incluse în categoria municipii poli judeţeni cu potențial transnațional.Proiectul de lege introduce și noțiunea de oraș cu caracteristici rurale, iar pe lista identificată de guvern intră majoritatea comunelor transformate forțat în orașe în anul 2004. Guvernul a întocmit și o listă a localităților în care s-au produs scăderi accentuate de populație, unde Giurgiu figurează cu cinci localităţi Răsuceni, Stoenești, Iepurești, Izvoarele, Schitu şi Toporu, unde populaţia a scăzut cu 30-41%.

Leave a Reply